วิธีการเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

     การวางระบบท่อระบายน้ำที่ดีจำเป็นต้องมี บ่อพักคอนกรีต เพื่อช่วยดักตะกอน ของเสียในระบบท่อทำให้น้ำสามารถไหลผ่านแนวท่อที่วางไว้ได้อย่างราบรื่นและรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยป้องกันการอุดตันตามแนวท่อได้ด้วยการเก็บและทำความสะอาดที่บริเวณพื้นของบ่อพักคอนกรีตเสมอๆ

     การเลือกใช้บ่อพักคอนกรีตจึงมีความจำเป็นโดย ผู้ใช้ควรกำหนดจำนวนบ่อพักคอนกรีตให้เหมาะสมกับปริมาณท่อระบายน้ำที่ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการวางท่อระบายน้ำจำนวน 8-10 เมตรต่อ บ่อพัก 1 บ่อซึ่งถ้าวางห่างเกินไป จะทำให้น้ำในท่อมีปริมาณมากอาจจะมีตะกอนตกค้างในท่อได้มากกว่าปกติทำให้การระบายน้ำไม่มีประสิทธิภาพ แต่ถ้าวางที่ระยะใกล้เกินไป ก็อาจจะทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณได้ ส่วนโครงสร้างเหล็กภายในบ่อพักก็อาจแตกต่างกันไปตามแบบที่โครงการกำหนดเช่น เหล็ก 1-2 ชั้นเป็นต้น