บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด มีการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบ หิน ทราย ปูนและเหล็ก ให้ได้ตรงตามมาตรฐานรวมทั้งมีการตรวจสอบและควบคุมในระหว่างผลิตและหลังจากผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแน่นอน

- Enovathemes