เกี่ยวกับเรา

หน้าแรกเกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด

ตั้งอยู่ในเขตตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี
เป็นผู้ผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีต
บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปและงานคอนกรีตตามสั่ง จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 8,000,000 ล้านบาท

Clients

Packages

Miles

Workers

บจก บัวไทยอุตสาหกรรม - ท่อระบายน้ำ บ่อพักคอนกรีต

ความสำเร็จ อย่างต่อเนื่อง ของ บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด

ปี พ.ศ. 2536

ได้รับอนุญาตครั้งแรกจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำ มอก. 128-2528

ปี พ.ศ. 2540

ได้ขยายกิจการโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12,000,000.00 ล้านบาท และในปีเดียวกันได้นำเข้าเครื่องจักรผลิตท่อระบายน้ำ ที่ทันสมัยควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์จากประเทศเดนมาร์ก

ปี พ.ศ. 2551

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ ท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำ มอก. 128-2549

ปี พ.ศ. 2554

เพิ่มกำลังการผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตโดยนำเข้าเครื่องจักร จากประเทศอิตาลีซึ่งควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย

ปี พ.ศ. 2561

เพิ่มกำลังการผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตโดยนำเข้าเครื่องจักร จากประเทศอิตาลี อีกครั้ง

ปี พ.ศ. 2562

เพิ่มกำลังการผลิต โดยน้ำเข้าเครื่องจักรผลิตท่อระบายน้ำคอนกรีตจากประเทศตุรกีเพื่อตอบสนองให้ทันกับความต้องการของลูกค้า งานหมู่บ้านจัดสรรที่เพิ่มขึ้น

ปี พ.ศ. 2563

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กหล่อสำเร็จสำหรับงานระบายน้ำ มอก. 128-2560

เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา
เกี่ยวกับเรา