เกี่ยวกับเรา
บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัทบัวไทยอุตสาหกรรมจำกัด เป็นผู้ผลิตท่อระบายน้ำ บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 ด้วยทุนจดทะเบียน 8 ล้านบาท

ปี พ.ศ. 2536

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์
ท่อคอนกรีตสำหรับงานระบายน้ำ มาจนถึงปัจจุบัน

ปี พ.ศ. 2540

ได้ขยายกิจการโดยเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 12 ล้านบาท และในปีเดียวกันได้นำเข้าเครื่องจักร ที่ทันสมัยจากประเทศเดนมาร์ก
ควบคุมการผลิต ด้วยระบบคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2554

ได้เพิ่มกำลังการผลิตโดยนำเข้าเครื่องจักรจากประเทศอิตาลีซึ่งควบคุมการผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์
เพื่อตอบสนองให้ทันกับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

ซึ่งบริษัทบัวไทยอุตสาหกรรม จำกัดมีนโยบายบริหารตามปรัชญาจีนอักษรจีน 4 ตัว คือ


Top