เหล็กดัด – ตัดสำเร็จรูป
เหล็กตัดสำเร็จรูป

เหล็กดัด – ตัดสำเร็จรูป

     บริษัทฯ มีบริการเหล็กหูยกสำหรับโรงงานพรีคาสท์ เหล็กปลอกเสาขนาดต่างๆ และเหล็กเส้นสำหรับโครงการขนาดเล็ก-ขนาดใหญ่ โดยจะดัดความยาวพร้อมดัดสำเร็จได้ตามความต้องการของลูกค้าซึ่งจะช่วยประหยัดต้นทุนโดยไม่มีเศษเหลือจากการทำงาน สามารถตัด-ดัดได้ตั้งแต่ขนาด 6 – 32 มม.

Top