ท่อระบายน้ำคอนกรีต
ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ท่อระบายน้ำคอนกรีต

รับผลิตและจำหน่ายท่อระบายน้ำสำเร็จรูปขนาดตั้งแต่ 300 มม.-1,500 มม. แบบเสริมเหล็ก ชั้นคุณภาพ 2,3 และแบบไม่เสริมเหล็ก เหมาะสำหรับการใช้ในงานระบายน้ำหลากหลายประเภท สินค้าได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 128-2560 ผลิตโดยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีการควบคุมคุณภาพก่อนและหลังการผลิต

ชนิดของท่อระบายน้ำ

คือ ท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบปากลิ้นราง ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม
มอก.128-2560 ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยจาก ประเทศเดนมาร์ก และอิตาลี มีการควบคุมคุณภาพก่อน-หลังการผลิต ลูกค้าจึงมั่นใจในคุณภาพของสินค้าได้ เหมาะสำหรับงานระบายน้ำทั่วไป การเชื่อมทางสำหรับการเข้า-ออก การเลือกประเภทของท่อระบายน้ำขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในการใช้งาน เช่น

 • งานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูง งานสนามบิน     จะใช้ท่อคสล. ชั้นคุณภาพ 1
 • งานระบายน้ำที่ต้องรับน้ำหนักสูง  หน่วยงานราชการต่างๆ เช่น งานนิคมอุตสาหกรรม   กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท อบจ. เทศบาล  อบต. มหาวิทยาลัย องค์กรของรัฐ ปั๊มน้ำมัน โรงงานอุตสาหกรรมหนัก    จะใช้ท่อคสล. ชั้นคุณภาพ 2,3,4
 • งานระบายน้ำทั่วไป หมู่บ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน บ้านพักอาศัย ทาวน์เฮ้าส์สามารถใช้ได้ทั้งท่อ คสล. และท่อ ชนิดไม่เสริมเหล็ก

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตท่อระบายน้ำ

 • ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภท 1และ 3 ที่ผลิตตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 15 เล่ม 1-2555 และมาตรฐาน ASTM C 150 ของประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เหล็กเสริมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก.ที่กำหนด
 • หินที่มีความสะอาด ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด
 • ทรายที่มีความสะอาดโดยมีการคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

ขนาด-ชนิดของท่อระบายน้ำที่ผลิตและได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน

 • ท่อขนาด 30 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3 และ ไม่เสริมเหล็ก
 • ท่อขนาด 40 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3 และ ไม่เสริมเหล็ก
 • ท่อขนาด 50 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3 และ ไม่เสริมเหล็ก
 • ท่อขนาด 60 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3 และ ไม่เสริมเหล็ก
 • ท่อขนาด 80 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3 และ ไม่เสริมเหล็ก
 • ท่อขนาด 100 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3 และ ไม่เสริมเหล็ก
 • ท่อขนาด 120 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3
 • ท่อขนาด 150 x 100 ซม. เสริมเหล็ก มอก. ชั้น 2, 3
Top