ถังส้วมอัดแรงและฝาปิด

ถังส้วมอัดแรงและฝาปิด

 ผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ ได้รับความไว้วางใจมากกว่า 20 ปีด้านถังอัดแรงโดยเฉพาะมีให้เลือก  3 ขนาดสำหรับการใช้งานทึ่แตกต่างกันคือ

ถังขนาด .60 ม. เหมาะสำหรับ เป็นแบบเทฐานราก , ปลูกไม้ประดับ

ถังขนาด .80 ม. เหมาะสำหรับทำบ่อเกรอะ บ้านพักอาศัย , ปลูกต้นไม้ประดับ , ทำถังเก็บน้ำ อีกทั้งยังสามารถเป็นแบบเทฐานรากได้ด้วย

ถังขนาด 1.00 ม. เหมาะสำหรับบ่อเกรอะขนาดใหญ่ , ทำถังเก็บน้ำความจุมากๆ

Top