ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูป
ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูป สะดวก รวดเร็ว

ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูป

      ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูป เหมาะสำหรับ งานสาธารณูปโภคทั่วไปที่ต้องการความ รวดเร็ว สะดวกและประหยัดต้นทุนค่าไม้แบบ ค่าแรงงาน เช่น งานไฟฟ้าถนนกรมทางหลวง งานไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร งานสวนสาธารณะ

ฐานเสาไฟฟ้าสำเร็จรูปมีให้เลือก 3 ขนาดให้ลูกค้าได้เลือกให้ตรงกับความต้องการคือ

1. ขนาด .40*.80*1.20 ม.

2. ขนาด .45*.90*1.20 ม.

3. ขนาด .50*1.00*1.20 ม.

Top