ลูกค้าของเรา

หน่วยงานที่ใช้สินค้าของเรา

 • กรมทางหลวง
 • กรมทางหลวงชนบท
 • กรมชลประทาน
 • การเคหะแห่งชาติ
 • กรุงเทพมหานคร
 • อบจ, เทศบาล, อบต
 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • การประปานครหลวง
 • การประปาส่วนภูมิภาค
 • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
 • กรมการทหารช่าง
 • กรมยุทธโยธาทหาร
 • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
 • กรมสรรพาวุธทหารเรือ
 • สำนักงานศาลยุติธรรม
 • กระทรวงยุติธรรม
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • กระทรวงศึกษาธิการ
 • กระทรวงมหาดไทย
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-รังสิต
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาลตร์-บางเขน
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาลตร์-กำแพงแสน
 • มหาวิทยามหิดล-ศาลายา
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 • มหาวิทยาลัยรังสิต
 • หมู่บ้านในเครือ แลนด์แอนด์เฮ้าส์
 • หมู่บ้านในเครือ เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้
 • หมู่บ้านในเครือ ควอลิตี้เฮ้าส์
 • หมู่บ้านในเครือ มั่นคงเคหะการ
 • หมู่บ้านในเครือ เอพี
 • หมู่บ้านในเครือ ปริญสิริ
 • หมู่บ้านในเครือ โนเบิล ดีเวลลอปเมนต์
 • หมู่บ้านในเครือ พฤกษา
 • หมู่บ้านในเครือ รติรมย์
 • หมู่บ้านในเครือ บัวทองธานี
 • หมู่บ้านในเครือ บัวทองเคหะ
 • หมู่บ้านในเครือ คุณาภัทร
 • สนามกอล์ฟสามพราน
 • สนามกอล์ฟรีเวอร์เดล
 • โครงการห้างสรรพสินค้า,คอนโดฯและอื่นๆ

รายชื่อลูกค้าที่กรุณาไว้วางใจใช้สินค้าของเรา

 • บมจ. ซินเท็ค คอนสตรัคชั่น
 • บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจิเนี่ยริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น
 • บมจ. เพาเวอร์ ไลน์ เอ็นจิเนียริ่ง
 • บมจ. พฤกษาเรียลเอสเตท
 • บมจ. มั่นคงเคหะการ
 • บมจ. อิตาเลี่ยนไทย ดีเวลลอปเมนต์
 • บจก. อาร์ทีเอช คอนสตรัคชั่น
 • บจก. กรณิศก่อสร้าง
 • บจก. ฤทธา
 • บจก. ทิพากร
 • บจก. ประยูรวิศว์
 • บจก. ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004)
 • บจก. ฑีฆาก่อสร้าง
 • บจก. แสงฟ้าก่อสร้าง
 • บจก. อาคาร 33
 • บจก. สยามมัลติคอน
 • บจก. กรุงเทพคอนกรีต (1989)
 • บจก. เคเทค บิลดิ้ง คอนแทรกเตอร์ส
 • บจก. ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น
 • บจก. เอื้อขนส่ง
 • บจก. เก้ากฤช
 • บจก. ต.พีระกฤช
 • บจก. เจ อี ดี ก่อสร้าง
 • กิจการร่วมค้า ที เอ็น เอ็น เอส
 • บจก. กรุงธนเอนยิเนียร์ริ่ง
 • บจก. กริชนคร คอนสตรัคชั่น
 • หจก. ขอนแก่นหลักสี่
 • บจก. แคนดูคอนสตรัคชั่น
 • หจก. จักรวาลก่อสร้างและขนส่ง
 • บจก. จีรจันทร์ คอนสตรัคชั่น
 • บจก.โชคประพันธ์ก่อสร้าง
 • บจก. ชลิตพงศ์วิศวกรรม
 • บจก. ชินทรัพย์วัฒนา
 • บจก. ซีโก้ ทรานสปอร์ต
 • บจก. ดรีมแลนด์ พร็อพเพอร์ตี้
 • บจก. ดีไซน์คอนสรัคชั่น
 • บจก. ดีไลท์เอ็นเตอร์ไพรส์
 • บจก. โตวัน ทรานสปอร์ต
 • บจก. ที เอ็น เอ็น คอนสตรัคชั่น
 • บจก. ประยุกต์ที่ดิน
 • บจก. บัวทองธานี บ้านและที่ดิน
 • บจก. บัวทองแมเนจเม้นท์
 • บจก. กรุงนนท์ ดีเวลลอปเม้นท์
 • บจก. เอส ที เค จินดามณี
 • หจก. ศรีพรกิจวัฒนา
 • บจก. ว. นวนิตโยธาการ
 • หจก. ปัญญาทองคอนสตรั๊คชั่น
 • บจก. ซีโพส
 • บจก. ซีโพส 2008
 • บจก. 59 พรีคาส์ท
 • บจก. กัสโต้ วิลเลจ
 • บจก. คาซ่า วิลล์
 • บจก. ไทยชินเรียว
 • บจก. บ้านคุณาภัทร
 • บจก. เฮลิกซ์
 • บจก. เทพพิรุณคอนสตรัคชั่น
 • บจก. เอส ที เคจินดามณี
 • บจก. รุ่งภากร การโยธา
 • บจก. สิทธิเดชคอนสตร๊คชั่น
 • บจก. เค อาร์ โอ

กรมทางหลวง – ทางแยกต่างระดับ ถ.340 ตัด ถ.345หน้าบริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม  จำกัด

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย – ซอยบ้านบางประดู่ ม. 6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง – ซอยโรงโฟม

เทศบาลนครนนท์ – ซอยชมภูเวก

ทางหลวงชนบท –ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย-ซอยช้าง

Top