บทความที่น่าสนใจ
โรงงานและการควบคุมคุณภาพบ่อพัก
โรงงานและการควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการตรวจสอบในระหว่างผลิตและหลังจากผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแน่นอน

วิธีเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต
วิธีเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

มีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถผลิตตามแบบที่ต้องการโครงการหมู่บ้าน จัดสรรที่ต้องการความรวดเร็ว ในงานฐานรากซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเข้าแบบและค่าแรงคนงาน

ท่อระบายน้ำมาตรฐานอุตสาหกรรม
ท่อมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบปากลิ้นราง ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2560 ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยจาก ประเทศเดนมาร์ก และอิตาลี ทำให้ได้ท่อระบายน้ำคอนกรีตคุณภาพดี ผิวสวย ตรงตามมาตรฐาน

Top