ท่อระบายน้ำ บ่อพักคอนกรีต - บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด

บริษัท บัวไทยอุตสาหกรรม จำกัด เป็นโรงงานผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป เช่น ท่อระบายน้ำคอนกรีต บ่อพักสำเร็จรูป ถังส้วมอัดแรง เสาเอ็นสำเร็จรูป รางระบายน้ำ แผงกันดิน ฐานเสาไฟฟ้า และเหล็กตัด-ดัดขนาดต่างๆได้รับอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 128-2549 สำหรับท่อระบายน้ำ ขนาดตั้งแต่ขนาด 300 มม.-1500 มม. มีพี้นที่ให้บริการในเขตกรุงเทพ-ปริมณฑลและภาคกลาง

สินค้า

 • เหล็กดัด – ตัดสำเร็จรูป

  เหล็กดัด – ตัดสำเร็จรูป

 • รางระบายน้ำสำเร็จรูป

  รางระบายน้ำสำเร็จรูป

 • ท่อระบายน้ำคอนกรีต

  ท่อระบายน้ำคอนกรีต

 • บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

  บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูป

 • เสาเอ็นสำเร็จรูป

  เสาเอ็นสำเร็จรูป

 • ถังส้วมอัดแรงและฝาปิด

  ถังส้วมอัดแรงและฝาปิด

บทความที่น่าสนใจ

โรงงานและการควบคุมคุณภาพบ่อพัก

โรงงานและการควบคุมคุณภาพ

บริษัทฯ มีการควบคุมคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยการตรวจสอบในระหว่างผลิตและหลังจากผลิตเป็นสินค้าสำเร็จรูปแล้วอย่างสม่ำเสมอ จึงทำให้ลูกค้าสบายใจได้ว่าได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานแน่นอน

ท่อระบายน้ำมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท่อมาตรฐานอุตสาหกรรม

ท่อระบายน้ำคอนกรีตแบบปากลิ้นราง ได้รับใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม มอก.128-2549 ผลิตโดยเครื่องจักรทันสมัยจาก ประเทศเดนมาร์ก และอิตาลี

วิธีเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

วิธีเลือกใช้บ่อพักคอนกรีต

มีหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังสามารถผลิตตามแบบที่ต้องการโครงการหมู่บ้าน จัดสรรที่ต้องการความรวดเร็ว ในงานฐานรากซึ่งสามารถประหยัดเวลาในการเข้าแบบและค่าแรงคนงาน

สามารถปรึกษาในการเลือกใช้ท่อและบ่อพักแบบต่างๆ เพียงแค่คุณ

ตัวอย่างลูกค้าของเรา

our-client
Top